+ 359 (0) 886 39 25 96

Риболов за деца в седмицата на гората в Девин


На 12 април 2014 г. в гр. Девин ще се проведе състезание по риболов за ученици от І до ХІІ клас. Желаещите да се включат в състезанието могат да се запишат за участие на тел. 03041/ 21-74 или на мобилен 0887 22 15 30 най-късно до 11.04.2014 г. Задължително условие за участниците е да притежават заверен за 2014 г. риболовен билет. Станалата вече традиционна надпревара ще се проведе в защитена местност „Поречието на р. Девинска” в зоната за риболовен туризъм – м. ”Струилица”.

Състезанието се провежда по повод седмицата на гората, а негови организатори са ТП ”Държавно горско стопанство – Извора – Девин” и община Девин. Преди провеждане на състезанието ТП ”ДЛС-ИЗВОРА – Девин”, ще зариби зоната за риболов с балканска пъстърва.

Участниците ще се състезават в три категории:

 І категория – ученици от І до ІV клас;

ІІ категория – ученици от V-VІІ клас;

III категория – ученици от ІХ до ХІІ клас.

Самото състезание ще протече по Европейски стандартвсяка уловена риба ще се пуска обратно в реката.

За класиралите се на първите три места в различните категории са предвидени  награди.