+ 359 (0) 886 39 25 96

Празник на минералната вода в гр. Девин


Ежегодното честване на празника на града и минералната вода дава възможност за участие на
туристи и гости в организираните мероприятия.
И днес местното население и всички туристи се радват на възможностите, които предлага град
Девин за туризъм, почивка и балнеолечение, в съчетание с чиста природа и въздух, минерални